Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Rodzice przeciwko reformie edukacji”

28 listopada, 2016 - 10:32
Stanowisko inicjatywy „Rodzice przeciwko reformie edukacji” wobec planowanej reformy oświaty
Kolejny głos środowiska rodziców w debacie publicznej