Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

specjalne potrzeby edukacyjne

16 kwietnia, 2019 - 13:18
Warsztaty gastronomiczne w Instytucie Głuchoniemych z Mistrzem Kurtem Schellerem
25 stycznia, 2019 - 10:05
Pierwsze w Warszawie przedszkole dla dzieci z autyzmem
14 stycznia, 2019 - 13:47
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na 2019 rok
XI edycja grantów - konkurs rozstrzygnięty.
11 kwietnia, 2016 - 13:53
Informacje na temat dyżurów publicznych warszawskich przedszkoli specjalnych podczas wakacji w 2016 roku
2 lutego, 2016 - 14:04
II Warszawska Konferencja pt.: "Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole - jak sobie radzić?"
Zachęcamy do uczestnictwa w II edycji konferencji poświęconej problemom zaburzeń psychicznych u uczniów.
5 sierpnia, 2015 - 11:01
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców" zaprasza na zajęcia dla rodziców dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
25 marca, 2015 - 13:26
Dyżury publicznych warszawskich przedszkoli specjalnych podczas wakacji w 2015 roku
Dyżury publicznych warszawskich przedszkoli specjalnych podczas wakacji w 2015 roku
24 lutego, 2015 - 15:12
Konferencja: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej
Zapraszamy do udziału w konferencji "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej", organizowanej przez samorządowa placówkę doskonalenia nauczycieli - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń (WCIES) we współpracy z Zespołem Szkół nr 69 i Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Z Drewnianej”.
14 stycznia, 2014 - 13:48
Warszawskie szkoły w gronie najlepszych w ogólnopolskim konkursie „Szkoła przyjazna dla każdego”
5 stycznia, 2016 - 11:08
Informator o ofercie edukacyjnej szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę
Przedstawiamy Państwu informator o szkołach i placówkach specjalnych, edycję uwzględniającą zmiany, jakie zaszły w tych jednostkach w 2015 r.