Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

stypendia edukacyjne m.st. Warszawy

16 czerwca, 2021 - 12:16
Jak co roku, uczniowie i studenci z warszawskich szkół i uczelni mogą się ubiegać o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami 17. edycji programu!
5 sierpnia, 2021 - 15:35
Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO na rok szkolny 2021/2022
Zapraszamy do składania wniosków od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku