Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

zajęcia dla rodziców

26 listopada, 2018 - 11:18
"Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej.Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców"
Zapraszamy rodziców, przedstawicieli rad rodziców na zajęcia, które odbędą się 27 listopada w godz. 16.30 - 19.00 we WCIES, ul. Stara 4.