Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK)

7 lutego, 2017 - 13:22
W ramach warszawskiego programu Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia, ujęte w załączonym poniżej wykazie
Dofinansowane zajęcia są kontynuacją zajęć realizowanych w semestrze zimowym 2016/2017.
30 września, 2016 - 16:16
Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK) - wykaz dofinansowanych zajęć realizowanych w I semestrze 2016/2017 r.
W ramach warszawskiego programu Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia ujęte w załączonym poniżej wykazie.