Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ogólnopolski konkurs na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 1 października, 2012 - 23:02
zaktualizowany: piątek, 5 października, 2012 - 23:44
Obchody Roku Korczakowskiego. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka. Konkurs adresowany jest do pedagogów, wychowawców, nauczycieli i studentów wyższych uczelni. Celem konkursu jest:
  • propagowanie praw dziecka;
  • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży myśli pedagogicznej Janusza Korczaka, który zapoczątkował niezmiernie ważne przeobrażenia w postrzeganiu osoby dziecka, stając się prekursorem działań podejmowanych na rzecz dzieci i walki o ich prawa;
  • wykorzystanie zdobywanej przez studentów wiedzy o prawach dziecka (podczas przygotowywania się do tworzenia scenariusza cyklu zajęć lekcyjnych) dla propagowania w przyszłości, po osiągnięciu statusu nauczyciela, idei korczakowskich, które przeniknęły do polskiego sytemu oświaty. Obecnie nie zawsze są one faktycznie realizowane, w szczególności w aspekcie indywidualnego podejścia wychowawców do każdego dziecka.

Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach:

  • cyklu zajęć o prawach dziecka dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
  • cyklu zajęć o prawach dziecka dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • cyklu zajęć o prawach dziecka dla uczniów gimnazjum,
  • cyklu zajęć o prawach dziecka dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 

Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie scenariusza cyklu zajęć o prawach dziecka (od 5 do 9 jednostek lekcyjnych do dnia 15 lutego 2012 roku (decyduje data złożenia pracy konkursowej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka lub data stempla pocztowego) opatrzonej dopiskiem: „Konkurs – cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce”. Więcej informacji o konkursie  na stronie Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka ogłosił Konkurs w związku z podjętą przez Sejm RP w dniu 16 września 2011 roku Uchwałą ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka (z inicjatywy Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka).

Data wydarzenia: 
środa, 15 luty, 2012 (Całodzienne)