Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych inspirowanych życiem i twórczością Janusza Korczaka

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 5 października, 2012 - 23:38
zaktualizowany: piątek, 5 października, 2012 - 23:38
W związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, Biuro Edukacji promuje w warszawskich szkołach i placówkach oświatowych jego osobę jako prekursora walki o prawa dziecka, twórcę nowoczesnego antyautorytarnego systemu wychowania, opartego na różnych formach dziecięcego samorządu, lekarza z wykształcenia i zawodu, pisarza z talentu, wychowawcę i pedagoga z powołania i wyboru. Popularyzacja dokonań Janusza Korczaka, oraz jego literackiej twórczości dedykowanej dzieciom wymaga innowacyjnych metod i działań

W związku z powyższym zwracam się uprzejmą prośbą do pedagogów, autorów przewodników metodycznych o podzielenie się pomysłami na scenariusze zajęć zarówno przedmiotowych jak i wychowawczych dla uczniów wszystkich poziomów kształcenia, zajęć pozalekcyjnych, oraz przedstawienie projektów edukacyjnych związanych z Korczakiem prekursorem praw dziecka. Prosimy o przekazanie do 10 września br. powyższych materiałów na adres mailowy:elistkowska@um.warszawa.pl

Państwa metody pracy mogą posłużyć jako inspiracja do działań opartych na doktrynie tego pedagoga i społecznika oraz popularyzacji jego twórczości dla innych stołecznych nauczycieli. Szczególnie cenne będą pomysły łączące różnorodne działania środowiska szkolnego wokół sylwetki Janusza Korczaka.

Najciekawsze propozycje zostaną opublikowane w zeszycie metodycznym Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń „Inspiracje” dedykowanym Januszowi Korczakowi. W numerze będą mogły być również zamieszczone artykuły przybliżające jego postać i dokonania oraz inne materiały związane z tą tematyką.

Biuro Edukacji ogłosi w listopadzie tydzień poświęcony Januszowi Korczakowi. W tym tygodniu w szkołach i placówkach będziemy zachęcać szkoły do przeprowadzenia lekcji tematycznych, zajęć wychowawczych i dydaktycznych promujących osobę Janusza Korczaka oraz jego dokonania m.in. w sferze społecznej. Zostaną przybliżone książki Janusza Korczaka. Podczas obchodów  będą również akcentowane prawa dziecka jak i wartości promowane przez Korczaka. Nauczyciele przygotowując się do obchodów będą korzystać z zeszytu metodycznego WCIES ”Inspiracje”.