Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Organizacje pozarządowe

2 lutego, 2017 - 10:25
Fundacja mBanku zaprasza organizacje pozarządowe do konkursu o stypendia dla wybitnie uzdolnionych matematycznie
Z początkiem lutego ruszyła IV edycja programu stypendialnego „Mistrzowie matematyki”. W jego ramach stypendia otrzymać mogą między innymi wybitnie uzdolnieni matematycznie uczniowie
28 listopada, 2016 - 10:09
Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 2017
Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
28 listopada, 2016 - 10:08
Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę
Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
9 sierpnia, 2016 - 21:44
Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w latach 2016 - 2017
15 czerwca, 2016 - 10:50
Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 2016
25 kwietnia, 2016 - 13:48
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 2016
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku
25 kwietnia, 2016 - 13:48
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku
Zarządzenie nr 549/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku
Bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat organizacji pozarządowych
14 marca, 2016 - 12:57
Od trzeciej strony
Bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat organizacji pozarządowych
4 marca, 2016 - 09:33
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w latach 2016-2017
Zarządzenie nr 279/2016 z 02-03-2016
Programy edukacyjno-wychowawcze. Konkurs ofert 2016-2017
4 grudnia, 2015 - 13:33
Programy edukacyjno-wychowawcze. Konkurs ofert 2016-2017
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w latach 2016-2017 oraz zaprasza do składania ofert.

Strony