Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Organizacje pozarządowe

20 listopada, 2013 - 14:29
Aktywna Warszawska Młodzież 2014 - II otwarty konkurs ofert
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert.
23 września, 2013 - 15:42
Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu Programu Rozwoju Edukacji
29 sierpnia, 2013 - 13:47
IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2013 roku
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert.
18 lipca, 2013 - 11:03
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku.
18 lipca, 2013 - 10:52
Rozstrzygnięto (częściowo – w zakresie programów edukacyjnych uzupełniających program Lato w Mieście 2013) III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2013 roku.
24 listopada, 2012 - 16:48
Spotkanie konsultacyjne „Edukacja i młodzież w unijnym programie Erasmus dla wszystkich"
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół i instytucji działających w obszarze edukacji i młodzieży
24 listopada, 2012 - 16:48
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2012 roku
24 listopada, 2012 - 16:48
Wyniki oceny formalnej ofert na programy edukacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w roku 2012
Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w roku 2012
24 listopada, 2012 - 16:48
Informacja o wynikach prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży
wyniki prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży dzieci w okresie ferii zimowych w 2012 roku.
24 listopada, 2012 - 16:48
Konkurs ofert „Lato poza Miastem” 2012
II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku.

Strony