Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Organizacje pozarządowe

24 listopada, 2012 - 16:48
Wyniki oceny formalnej ofert na wypoczynek zimowy 2012
Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2012 polegających na organizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
24 listopada, 2012 - 16:48
Programy edukacyjno –wychowawcze 2012 - wyniki oceny merytorycznej
Informacja o wynikach prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2012 roku.
24 listopada, 2012 - 16:48
Ministerstwo ogłosiło listę wszystkich fundacji nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej
24 listopada, 2012 - 16:48
„Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację programów edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży w 2012 roku”
Programy edukacji kulturalnej – wyniki oceny formalnej publikujemy w załączniku
24 listopada, 2012 - 16:48
Programy edukacyjno – wychowawcze polegające na realizacji programów edukacji kulturalnej w 2012 roku
24 listopada, 2012 - 16:48
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2012 roku
Prezydent m. st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2012 roku polegających na realizacji programów edukacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
24 listopada, 2012 - 16:48
„Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku”
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2012 r. – wyniki oceny formalnej publikujemy w załączniku.
24 listopada, 2012 - 16:48
„Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2012 roku”
Programy edukacyjno-wychowawcze – wyniki oceny formalnej publikujemy w załączniku
24 listopada, 2012 - 16:48
Plebiscyt Stołeczne-Społeczne 2012
24 listopada, 2012 - 16:48
Informacja o wynikach prac Komisji Konkursowej – programy edukacyjno – wychowawcze realizowane w czasie wakacji
Informacja o wynikach prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2012 roku.

Strony